Audax d.o.o. prejel certifikat EuroRec Seal level 2

17.07.2010 -

Komisija evropskega inštituta EuroRec (http://www.eurorec.org/) je na presoji, testiranju in ocenitvi programske opreme za medicino, ki jo razvija Audax d.o.o., dne 16.junija 2010 podelila računalniški programski opremi iz družine Ax.Pro (VrhniškiDENT, Ax.Patronaža in Ax.Fizioterapija) certifikat EuroRec Quality Seal Level 2.

Certifikat EuroRec Seal Level 2 zagotavlja, da programska oprema iz družine Ax.Pro izpolnjuje in obsega  vse kriterije in funkcionalnosti, ki so za sisteme za vodenje elektronskih zdravstvenih zapisov določeni s strani inštituta EuroRec.

Audax je tako postal prva programska hiša v Evropi, ki si je pridobila najvišji, to je drugi nivo certifikata o skladnosti s 50 kriteriji s področja kvalitetnega elektronskega zapisa.

European Institute for Health Records (EuroRec Institute) je inštitut, ki skrbi in se zavzema za razvoj kakovostnega elektronskega zdravstvenega zapisa na območju evropskega in širšega (svetovnega) prostora. EuroRec skrbi za uvajanje enotnih evropskih in svetovnih standardov in kriterijev v elektronski zdravstveni zapis. EuroRec je tudi institucija, ki izvaja  certificiranje in ocenjevanje ustreznosti programske opreme glede na veljavne standarde in kriterije, ki jih mora elektronski zdravstveni zapis izpolnjevati.

Audax se od nastanka leta 1994 ukvarja s tehnično in medicinsko informatiko. V okviru medicinske informatike razvija aplikacije za elektronski zdravstveni zapis, transport radiološkega slikovnega materiala, diagnostične kefalometrične aplikacije ter pomožne aplikacije za upravljanje z resursi v zdravstvu ter komunikacijo s pacienti.