Projekt Izdatki za zdravstvene storitve

27.11.2012 -

ZZZS z dnem 01.01.2013 prehaja na nov način elektronske izmenjave podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah in izdanih materialih (nov obračun) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja - projekt Izdatki za zdravstvene storitve.

Ker je prenova programa v skladu z zahtevami projekta Izdatki v zaključni fazi, smo za Vas pripravili izobraževanja, na katerih vam bomo predstavili obseg in vsebino projekta in vam razložili spremembe oziroma novosti v programu, ki so posledica tega projekta. Vabila na izobraževanje Vam bomo poslali po pošti.

Izobraževanje bo potekalo  v prostorih območnih enot ZZZS-ja po spodnjem razporedu:

Lokacija
Naslov
Prostor
Datum izobraževanja
Termin            
NOVO MESTO
Prešernov trg 7,
Novo Mesto
Sejna soba
06.12.2012
11.30-14.00
KRŠKO
Bohoričeva 9,
Krško
Sejna soba
06.12.2012
15.00-17.30
MURSKA SOBOTA
Slovenska 48,
Murska Sobota
Sejna soba
07.12.2012
11.00-13.00
KRANJ
Zlato polje 2,
Kranj
Sejna soba
11.12.2012
09.30-12.00
13.00-15.30
CELJE
Gregorčičeva 5a,
Celje
Mala dvorana
Velika dvorana
12.12.2012
10.00-12.30
13.30-15.30
NOVA GORICA
Gradnikove brigade 1,
Nova Gorica
Sejna soba
13.12.2012
12.00-14.30
MARIBOR
Sodna 15,
Maribor
Dvorana
17.12.2012
08.00-10.30
11.00-13.30
14.30-17.00
KOPER
Martinčev trg 2,
Koper
Sejna soba
18.12.2012
09.30-12.00
13.00-15.30
LJUBLJANA
Miklošičeva 24,
Ljubljana
Jakopičeva
dvorana
19.12.2012
11.00-13.30
14.00-16.30
RAVNE NA KOROŠKEM
Ob Suhi 11 b,
Ravne na Koroškem
Sejna soba
20.12.2012
09.30-12.00
12.30-15.00