Verifikacija programske opreme Vrhniški DENT

01.07.2009 - V postopku verifikacije je bilo ugotovljeno, da programska oprema Vrhniški DENT ver. 2.1., deluje skladno s kriteriji, ki so opredeljeni z metodološkimi navodili KZZ On-Line.