Verzija 2.0 programske opreme za kefalometrijo Ax.CEPH

kefalometrija
31.08.2011 - ­

Izdelali smo drugo različico programske opreme za kefalometrijo Ax.CEPH. V njej je poleg novega uporabniškega vmesnika, ki omogoča konfiguriranje oken tudi ogromno novosti, kot npr.

  • izvozi v vektorskem formatu;
  • avtomatično kalibriranje;
  • upravljanje s plastmi;
  • izdelava superpozicije med parom točk in ravnin;
  • upravljanje z izvozi;
  • oblikovanje izpisa; 

 

in še preko 100 ostalih novosti. Program zagotavlja kompatibilnost s predhodno izdelanimi analizami, superpozicijami in tipi analiz.

Ax.CEPH lahko deluje z bazo podatkov ali pa na način z datotečnim sistemom, podobno kot  urejevalniki teksta ali preglednic. Nova verzija vključuje tudi most za povezovanje s sistemi za vodenje kartotek pacientov.­