AudaxCeph

AudaxCeph - programska oprema za analize lateralnih in PA teleRTG posnetkov glave.

Analiza telerentgenskega posnetka je sestavni del diagnostičnih postopkov v čeljustni in zobni ortopediji. Temelji na stranskem transiluminacijskem radiografu glave, na katerem ugotavljamo in označujemo referenčne točke in ravnine/premice. Na osnovi izmerjenih kot med  geometrijskimi elementi, sestavimo preglednice z odstopanji od  standardnih vrednosti, ki veljajo za določeno razvojno obdobje zobovja oz. starost pacienta ter raso. 

Na voljo imamo analize in tolmačenja analiz številnih avtorjev, kot so Ricketts, Downs, Steiner idr. Zobozdravnik – ortodont ali kirurg se lahko za posamezen primer odloči opraviti še dodatne meritve k eni od znanih analiz, s pomočjo katerih lahko lažje formalizirata nepravilnosti ter definirata potek ortodontskega zdravljenja. V bitki z veliko raznolikostjo in porabljenim časom nam v veliki meri pomaga računalniška oprema, ki natančno opravi nekatera kritična rutinska opravila pri analizi.

Več informacij o prednostih in edinstvenih lastnostih programa AudaxCeph lahko dobite na  domači spletni strani programa AudaxCeph. Potencialni uporabniki lahko prenesejo delujočo različico programa in ga uporabljajo 30 dni po instalaciji. Za področje Slovenije je na voljo slovenska različica in tipi analiz, ki jih predlaga Stomatološka klinika v Ljubljani (doc. dr. Martina Drevenšek et alii), lahko pa si svoj tip analize oblikujete z orodji za izdelavo tipov analiz ali uporabljate tipe analiz iz banke tipov.


 • Izdelava analiz;
 • Izdelava superpozicij;
 • Izdelava poljubnega tipa analize;
 • Planiranje ortodontskega zdravljenja;
 • Upravljanje ortodontskih fotografij;
 • Izdelovanje predstavitev;
 • Avtomatizacija izdelave poročil;
 • Napoved ortodontskega in kirurškega zdravljenja (VTO);
 • Moderen uporabniški vmesnik, ki omogoča intuitivno delo;
 • Integracija v elektronsko kartoteko pacienta;
 • Upravljanje s pacienti;
 • Upravljanje z ortodontsko dokumentacijo po fazah zdravljenja;
 • Slovenska tehnična pomoč;
 • Slovenska različica programa.
SLIKE
AudaxCinema - programska oprema za delo v ordinaciji in prikazovanje vsebin v čakalnici.
V povezavi s KZZ-online lahko za zdravstvene zavarovalnice izdelujemo obračune v skladu z njihovimi zahtevami in zakonskimi predpisi.
Osnovno komunikacijo s pacienti predstavljajo dokumenti kot so predračun in račun. Prevodi dokumentov se izpisujejo preko modula .
Družini aplikacij Ax.PRO lahko pridružimo tudi posamezne podporne aplikacije proizvajalcev zobozdravstvenih naprav, kot so to kamere, RTG naprave, viziografski sistemi ipd ali pa ostale zunanje aplikacije za pregledovanje in spreminjanje različnih dokumentov.
AudaxCeph - programska oprema za analize lateralnih in PA teleRTG posnetkov glave.
Z modulom AudaxPerio zajemamo parodontološki status in primerjamo med med posameznimi statusi napredovanje parodontološkega zdravljenja.