Čakalna knjiga

Enostavno vodenje čakalnih vrst pacientov z elegantno elektronsko čakalno knjigo.

AudaxČakalnica, je elektronska oblika enega ali več čakalnih seznamov z vsemi obveznimi podatki, ki ustrezajo pravilniku o vodenju čakalnih seznamov v elektronski obliki. Vsak trenutek so vam na voljo podatki o realizirani čakalni dobi, planirani čakalni dobi in število čakajočih pacientov, ki jih na enostaven način pošiljate pristojnim organom (ZZZS, IVZ). Proces vnosa podatkov je kratek in pregleden.


 


  • Povezava s podatki o pacientih, ki so vpisani v Audax računalniški program za vodenje kartotek zmanjša porabo časa za upravljanje s čakalno knjigo;
  • Povezava s programom AudaxNaročanje skrajšuje čase vnosa v čakalno knjigo;
  • Avtomatizacija obveznega obveščanja pacientov o statusu v čakalni knjigi (v povezavi z AudaxSMS);
  • Anonimizacija čakalne knjige za namen vpogleda pacientov;
  • Fleksibilno urejanje pacientov v čakalnih seznamih;
  • Poljubno število čakalnih seznamov in urejanje njihovih lastnosti.
SLIKE
Naročanje pacientov v vseh zdravstvenih dejavnostih je lažje in učinkovitejše z uporabo programske opreme AudaxNaročanje
Za opozarjanje pacientov na prihajajoči obisk, klice na ponovne preglede in ostalo komunikacijo s pacienti lahko uporabljamo programski dodatek AudaxSMS.
Vodenje čakalne knjige v elektronski obliki v povezavi z bazo pacientov in storitev avtomatizira program AudaxČakalnica.