Fizioterapija

Inovativno orodje za beleženje, hranjenje in vrednotenje podatkov v fizioterapevtskih ambulantah.

AudaxFizio je računalniški program namenjen za uporabo v fizioterapevtskih ambulantah in vsebuje praktično vsa orodja, ki so potrebna za hitro in enostavno obravnavo pacientov. V kombinaciji z dodatnimi aplikacijami predstavlja celovito brezpapirno podporo upravljanju z dokumenti v moderni fizioterapevtski ordinaciji.

Za programsko opremo smo prejeli certifikat EuroRec Quality Seal Level 2 ­


 • Enostaven in popoln vnos podatkov pacienta, z dodatnim modulom tudi s pomočjo kartice zdravstvenega zavarovanja;
 • Hiter in enostaven vnos obravnav, storitev in diagnoz, tudi za več dni skupaj;
 • Upravljanje s kartoteko, sortiranje, filtriranje po vrsti zapisa, datumih, komentarjih;
 • Visoka fleksibilnost pri naknadnem spreminjanju vnesenih storitev in ostalih zapisov;
 • Možnost vnosa anamneze in statusa ter izpis fizioterapevtskega poročila skupaj s seznamom opravljenih storitev;
 • Pregledno vrednotenje dela za poljubno obdobje;
 • Samostojna izdelava statistike in obračunov (z dodatnim modulom tudi za zavarovalnice in podjetja);
 • Izdelava ponudb in računov z pacienta, z dodatnim modulom tudi v treh tujih jezikih;
 • Seznam izdanih ponudb in računov (vodenje blagajne);
 • Orodja za upravljanje s cenami točk z zgodovino in samoplačniškimi cenami storitev.
 • Možnost izvoza podatkov v MS Excel preglednice;
 • Možnost nastavljanja pooblastil za različne uporabnike;
 • Možnost izpisa logotipa na izpisih oz. uporabe pred natisnjenega papirja z glavo;
 • Enostavno arhiviranje podatkov.
V ambulantni specialistični dejavnosti pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxMedicina. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V patronažni in babiški negi pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxPatronaža. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V fizioterapevtski dejavnosti uporabljajo za beleženje obravnave pacientov ter obračunavanje program AudaxFizio.
Program AudaxTehnika je namenjen uporabi v zobnoprotetičnih laboratorijih.