Integracija

Povezovanje z diagnostičnimi napravami različnih proizvajalcev.

Integracija z napravami - Vmesnik za povezavo z aplikacijo proizvajalca naprave za klinično rabo omogoča povezovanje kartoteke pacienta, ki se nahaja in gradi v programski opremi Audax z diagnostičnimi podatki, ki so shranjeni v diagnostični napravi, kot je npr. RTG naprava. S tem se zmanjša možnost napake pri iskanju diagnostičnih podatkov, saj se vsi podatki o pacientu vnašajo le enkrat.

Integracija in upravljanje z dokumenti poljubnih formatov - V kartoteko lahko z ukazom kopiraj-prilepi (copy-paste) shranjujemo dokumente poljubnega formata in jih pregledujemo ter spreminjamo z aplikacijami, katerim so posamezni tipi datotek pridruženi. Tako lahko upravljamo s tekstovnimi dokumenti, razpredelnicami predstavitvami, PDF dokumenti in podobno..
 


  • Planmeca;     
  • Instrumentarium;
  • Kodak;
  • Soredex;
  • Fuji;
  • Sony;
  • CamSight;
  • Poljuben tip dokumenta (acx, pdf, docx, txt, pptx, tif, gif, ....).
  • ...
SLIKE
AudaxCinema - programska oprema za delo v ordinaciji in prikazovanje vsebin v čakalnici.
V povezavi s KZZ-online lahko za zdravstvene zavarovalnice izdelujemo obračune v skladu z njihovimi zahtevami in zakonskimi predpisi.
Osnovno komunikacijo s pacienti predstavljajo dokumenti kot so predračun in račun. Prevodi dokumentov se izpisujejo preko modula .
Družini aplikacij Ax.PRO lahko pridružimo tudi posamezne podporne aplikacije proizvajalcev zobozdravstvenih naprav, kot so to kamere, RTG naprave, viziografski sistemi ipd ali pa ostale zunanje aplikacije za pregledovanje in spreminjanje različnih dokumentov.
AudaxCeph - programska oprema za analize lateralnih in PA teleRTG posnetkov glave.
Z modulom AudaxPerio zajemamo parodontološki status in primerjamo med med posameznimi statusi napredovanje parodontološkega zdravljenja.