Obračuni za zavarovalnice

Tekoče spremljanje in obračunavanje storitev za vse zdravstvene zavarovalnice.

AudaxE-račun vsebuje funkcionalnosti za hiter, varen in učinkovit način izmenjave podatkov v elektronski obliki med izvajalcem in zdravstvenimi zavarovalnicami: ZZZS, Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav. Brezpapirno poslovanje je nadgrajeno s sprotnim spremljanjem izpolnjenih obveznosti do zavarovalnic.


  • Vnos in zaračunavanje standardnih storitev iz zelene knjige vsem zavarovalnicam (ZZZS, Vzajemna, Adriatic, Triglav);
  • Izdelava računov za doplačila (za paciente, ki so samo obvezno zavarovani);
  • Pregled in evidentiranje opredeljenih pacientov;
  • Enostavna izdelava mesečnega obračuna za vse zavarovalnice: ZZZS, Vzajemna, Adriatic, Triglav;
  • Sprotno in nazorno spremljanje statusov poslanih elektronskih računov;
  • Zbirni pregled mesečnega obračuna po točkah in vrednostih;
  • Izdelava obračunskega računa za ZZZS;
  • Obračunavanje pavšalov in nadomestil za pripravnike in sekundarije ;
  • Izpis obrazcev, kot so recept, napotnica, predlog zobno protetične rehabilitacije, delovni nalog, izjava.
SLIKE
AudaxCinema - programska oprema za delo v ordinaciji in prikazovanje vsebin v čakalnici.
V povezavi s KZZ-online lahko za zdravstvene zavarovalnice izdelujemo obračune v skladu z njihovimi zahtevami in zakonskimi predpisi.
Osnovno komunikacijo s pacienti predstavljajo dokumenti kot so predračun in račun. Prevodi dokumentov se izpisujejo preko modula .
Družini aplikacij Ax.PRO lahko pridružimo tudi posamezne podporne aplikacije proizvajalcev zobozdravstvenih naprav, kot so to kamere, RTG naprave, viziografski sistemi ipd ali pa ostale zunanje aplikacije za pregledovanje in spreminjanje različnih dokumentov.
AudaxCeph - programska oprema za analize lateralnih in PA teleRTG posnetkov glave.
Z modulom AudaxPerio zajemamo parodontološki status in primerjamo med med posameznimi statusi napredovanje parodontološkega zdravljenja.