Parodontologija

Inovativen parodontološki modul za zajem in vrednotenje statusa obzobnih tkiv ter zob.

AudaxPerio je modul za parodontologijo in omogoča zajem podatkov pregleda obzobnih tkiv ter zob. Na podlagi zabeleženih podatkov se izračunava stopnjo tveganja za razvoj parodontoloških patologij ter trend nazadovanj in napredovanj tveganj. Inovativen grafični vmesnik omogoča hiter zajem številčnih vrednosti sondiranj, kot tudi ostalih podatkov.
 


  • Nazoren grafični prikaz sheme zobovja.
  • Zajem podatkov: globina sondiranja, recesija, majavost zob, ocena prizadetosti koreninskih prirastišč, ocena gnojenja in krvavitve, ocena količine bakterijskih oblog, previsi, zastoji hrane, abrazije, kontakt, periapikalni proces, frakture, hipoplazija, ekstruzija/intruzija, pomik desno/levo.
  • Konfiguriranje vrstnega reda zajema.
  • Vrednotenje tveganj za razvoj bolezni (indeks plaka, indeks krvavitve).
  • Grafični prikaz trendov tveganj za razvoj parodontoloških bolezni.
  • Izdelovanje PDF poročil.
SLIKE
AudaxCinema - programska oprema za delo v ordinaciji in prikazovanje vsebin v čakalnici.
V povezavi s KZZ-online lahko za zdravstvene zavarovalnice izdelujemo obračune v skladu z njihovimi zahtevami in zakonskimi predpisi.
Osnovno komunikacijo s pacienti predstavljajo dokumenti kot so predračun in račun. Prevodi dokumentov se izpisujejo preko modula .
Družini aplikacij Ax.PRO lahko pridružimo tudi posamezne podporne aplikacije proizvajalcev zobozdravstvenih naprav, kot so to kamere, RTG naprave, viziografski sistemi ipd ali pa ostale zunanje aplikacije za pregledovanje in spreminjanje različnih dokumentov.
AudaxCeph - programska oprema za analize lateralnih in PA teleRTG posnetkov glave.
Z modulom AudaxPerio zajemamo parodontološki status in primerjamo med med posameznimi statusi napredovanje parodontološkega zdravljenja.