Patronažna služba

Vsa orodja za obravnavo varovancev, vodenje statistike in obračun storitev v patronažni negi in babištvu.

AudaxPatronaža je računalniški program, namenjen beleženju in hranjenju administrativnih in strokovnih podatkov v patronažnem varstvu. Vsebuje vsa orodja s katerim je omogočena hitra in enostavna obravnava pacientov, ter beleženje in obračunavanje storitev ter statistike.

Za programsko opremo smo prejeli certifikat EuroRec Quality Seal Level 2


 • Enostaven vnos podatkov pacienta, brez prisotnosti pacientove kartice;
 • Vnos podatkov novorojenčka, na podlagi podatkov skrbnika;
 • Enostaven in pregleden vnos podatkov prvih in ponovnih obiskov, tudi za več dni skupaj;
 • Možnost pisanja in oblikovanja pacientovih dokumentov (list otročnice, list novorojenčka,…);
 • Možnost prenašanja vsebine dokumentov v druge programe (kopiraj, prilepi);
 • Pregled zaključenih in odprtih delovnih nalogov;
 • Možnost shranjevanja slikovne dokumentacije pacienta (digitalna fotografija);
 • Upravljanje s kartoteko, sortiranje, filtriranje po vrsti zapisa, datumih, komentarjih;
 • Visoka fleksibilnost pri spreminjanju že vpisanih podatkov obiskov in ostalih zapisov;
 • Pregledno in podrobno vrednotenje dela za poljubno obdobje;
 • Samostojna izdelava statistike in obračunov (pacienti, z dodatnimi moduli tudi za zavarovalnice in podjetja);
 • Možnost izvoza podatkov v MS Excel preglednice;
 • Možnost nastavljanja pooblastil za različne uporabnike;
 • Enostavno arhiviranje podatkov.
V ambulantni specialistični dejavnosti pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxMedicina. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V patronažni in babiški negi pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxPatronaža. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V fizioterapevtski dejavnosti uporabljajo za beleženje obravnave pacientov ter obračunavanje program AudaxFizio.
Program AudaxTehnika je namenjen uporabi v zobnoprotetičnih laboratorijih.