SMS obveščanje

Komunikacija s pacienti o času kontrolnih in ostalih pregledih preko SMS sporočil.

Vsak dan se izgubi veliko časa zaradi pozabljivosti pacientov, njihovega netočnega prihoda ali nesporazuma o terminu. Pacienti se pozabijo vračati na ponovne ali na kontrolne preglede, ker založijo naročilne listke ali pa si datumov ne zapomnijo. Sistem za obveščanje AudaxSMS skupaj z naročilno knjigo pomaga pri komunikaciji s pacienti in odpravljanju izostankov.


 • Avtomatsko obveščanje pacientov o njihovem terminu z SMS sporočili, s prednastavljeno vsebino in prednastavljenim časom pošiljanja pred terminom;
 • Preko računalnika lahko pošljemo pacientom tudi SMS sporočilo s poljubno vsebino;
 • Nastavimo lahko glavo sporočila, tako, da prejemnik ve, od kje sporočilo prihaja;
 • Z interaktivno izbiro več pacientov dobimo nabor GSM številk pacientov, ki jim vsem lahko pošljemo SMS sporočilo z enako vsebino (npr. Sporočamo Vam, da danes ordinacija zaradi bolezni ne obratuje. Pokličite za prenaročanje);
 • V primeru prestavitve termina na drug datum ali uro, se avtomatično spremeni tudi vsebina sporočila, hkrati pa tudi datum in ura pošiljanja sporočila;
 • K posameznemu terminu lahko pripnemo dodatna SMS sporočila, s katerimi lahko pacienta obveščamo npr. o posebnostih zdravljenja ali pripravah na poseg;
 • Upravljanje z SMS sporočili;
 • Podpora več jezikom za pošiljanje SMS sporočil po posameznih predlogah;
 • Avtomatična sinhronizacija SMS sporočil s strežnikom SMS operaterja;
 • Dostava SMS sporočil tudi v času, ko ordinacija ne obratuje (ko smo npr. na dopustu);
 • Sporočila o terminu lahko pošiljamo hkrati na dve GSM številki (npr. otroku in staršem);
 • Sporočila lahko pošiljamo tudi tujim pacientom, če operater tuje mobilne telefonije podpira medomrežno izmenjavo sporočil.
Naročanje pacientov v vseh zdravstvenih dejavnostih je lažje in učinkovitejše z uporabo programske opreme AudaxNaročanje
Za opozarjanje pacientov na prihajajoči obisk, klice na ponovne preglede in ostalo komunikacijo s pacienti lahko uporabljamo programski dodatek AudaxSMS.
Vodenje čakalne knjige v elektronski obliki v povezavi z bazo pacientov in storitev avtomatizira program AudaxČakalnica.