Specialistična dejavnost

Hitro, enostavno in urejeno poslovanje za specialistične zdravstvene ambulante na enem mestu.

AudaxMedicina je računalniški program, enostaven za uporabo in prijazen do uporabnika. Omogoča enostavno obdelovanje in spremljanje pacientove dokumentacije, hiter in učinkovit vnos storitev in diagnoz, pa tudi izpis samoplačniškega računa.
 


 • Enostaven in popoln vnos podatkov pacienta, z dodatnim modulom tudi s pomočjo kartice zdravstvenega zavarovanja;
 • Hiter, enostaven in popoln vnos diagnoz;
 • Upravljanje s kartoteko, sortiranje, filtriranje po vrsti zapisa, datumih, komentarjih;
 • Visoka fleksibilnost pri naknadnem spreminjanju vnesenih storitev in ostalih zapisov;
 • Enostavna izdelava izvidov z vnaprej pripravljenimi predlogami (vzorci dokumentov), ki jih samo še dopolnjujemo;
 • Enostaven vnos anamneze in statusa;
 • Pregledno in podrobno vrednotenje dela za poljubno obdobje;
 • Samostojna izdelava statistike in obračunov (z dodatnim modulom tudi za zavarovalnice in podjetja);
 • Izdelava ponudb in računov za pacienta, z dodatnim modulom tudi v treh tujih jezikih;
 • Seznam izdanih ponudb in računov (vodenje blagajne);
 • Orodja za upravljanje s samoplačniškimi cenami storitev, vključno spregledom zgodovine;
 • Možnost izvoza podatkov v MS Excel preglednice;
 • Možnost nastavljanja pooblastil za različne uporabnike;
 • Možnost izpisa logotipa na izpisih oz. uporabe prednatisnjenega papirja z glavo;
 • Enostavno arhiviranje podatkov.
V ambulantni specialistični dejavnosti pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxMedicina. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V patronažni in babiški negi pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxPatronaža. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V fizioterapevtski dejavnosti uporabljajo za beleženje obravnave pacientov ter obračunavanje program AudaxFizio.
Program AudaxTehnika je namenjen uporabi v zobnoprotetičnih laboratorijih.