Vzgoja

Učinkovit in pameten zajem ter vrednotenje in organizacija podatkov o opravljeni zobozdravstveni vzgoji.

AudaxZobnaMiška pomeni nov pristop na področju beleženja in spremljanja podatkov zobozdravstvene vzgoje.


 • Najhitrejše zbiranje in organizacija podatkov o opravljeni zobozdravstveni vzgoji;
 • Napreden in pregleden uporabniški vmesnik;
 • Uporaba čarovnika za vpisovanje dogodkov (obiskov);
 • Vnos ponovnih obiskov z enim klikom;
 • Nastavitve obiskov po svoji meri;
 • Izjemno enostaven pregled opravljenega dela;
 • Spremljanje opravljenega dela na nivoju zdravstvene ustanove in posameznika;
 • Pregled in oddaja polletnih in letnih poročil na IVZ;
 • Pregled in oddaja poročil o vzgoji na ZZZS;
 • Pošiljanje poročil s pomočjo sodobnih komunikacijskih poti (e-pošta);
 • Poročila so skladna z najnovejšimi zahtevami institucij (IVZ, ZZZS);
 • Izdelek je rezultat sodelovanja s stroko;
 • Program se naučite uporabljati v desetih minutah.
   
V ambulantni specialistični dejavnosti pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxMedicina. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V patronažni in babiški negi pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxPatronaža. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V fizioterapevtski dejavnosti uporabljajo za beleženje obravnave pacientov ter obračunavanje program AudaxFizio.
Program AudaxTehnika je namenjen uporabi v zobnoprotetičnih laboratorijih.