Zobotehnika

Program AudaxTehnika je namenjen beleženju administrativnih in strokovnih opravil v zobotehničnih laboratorijih.

AudaxTehnika je programska oprema namenjena beleženju administrativnih in strokovnih opravil v zobotehničnih laboratorijih, ki želijo svoje poslovanje računalniško podpreti. Z uporabo programa komunicirate z naročniki in sproti beležite življenjski cikel protetičnega nadomestka od naročila do vstavitve v usta. Programska oprema podpira tako strokovni, kot tudi administrativni del poslovanja zobotehničnega laboratorija.


  • Terminsko planiranje izdelave zobno protetičnih nadomestkov;
  • Sprejemanje naročilnic po elektronski pošti direktno iz programa AudaxDent;
  • Izdelovanje ponudb;
  • Izdelavo obračunov za naročnike;
  • Vodenje statistike dela po zaposlenih v zobno protetičnem laboratoriju;
  • Izdelovanje certifikatov o zobo protetičnih izdelkih (izjava o skladnosti);
  • Vodenje zgodovine in sledljivost izdelka ter materialov;
  • Izdelava e-računa za proračunske uporabnike.
V ambulantni specialistični dejavnosti pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxMedicina. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V patronažni in babiški negi pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxPatronaža. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V fizioterapevtski dejavnosti uporabljajo za beleženje obravnave pacientov ter obračunavanje program AudaxFizio.
Program AudaxTehnika je namenjen uporabi v zobnoprotetičnih laboratorijih.