Zobozdravstvo

Legendarna, največkrat uporabljena računalniška programska oprema v zobozdravstvenih ambulantah vseh dejavnosti.

AudaxDent je računalniški program, ki pokriva tri stebre zobozdravstvene informatike:
administrativni, klinični in statistični. V kombinaciji z dodatnimi aplikacijami predstavlja celovito brezpapirno podporo upravljanju z dokumenti v moderni zobozdravstveni ambulanti.

Za programsko opremo smo prejeli certifikat EuroRec Quality Seal Level 2.


juhuhu
 • Enostaven in popoln vnos podatkov pacienta;
 • Upravljanje s kartoteko, sortiranje, filtriranje po vrsti zapisa, datumih, komentarjih;
 • Povezava storitev na trenutni status zob;
 • Visoka fleksibilnost pri naknadnem spreminjanju vnesenih storitev in ostalih zapisov (v skaldu z zakonodajo RS);
 • Poštni nabiralnik z novo prispelimi radiološkimi študijami iz radiološke ambulante ter avtomatiziranim postopkom dodajanja v kartoteko pacienta;
 • Pregledno in podrobno vrednotenje dela za poljubno obdobje, za enega ali več terapevtov, za eno ali več delovišč (ambulant);
 •  Izdelava statistike in obračunov tudi za podjetja skladno z najnovejšimi zakonskimi zahtevami;
 • Izdelava ponudb in računov za pacienta v treh tujih jezikih;
 • Vodenje blagajne (seznami izdanih ponudb in računov);
 • Orodja za upravljanje s samoplačniškimi cenami storitev;
 • Možnost izvoza podatkov v MS Excel preglednice za nadaljno obdelavo;
 • Možnost nastavljanja pooblastil za različne uporabnike;
 • Možnost prilagoditve izpisov v grafični podobi;
 • Enostavno arhiviranje podatkov.
SLIKE
V ambulantni specialistični dejavnosti pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxMedicina. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V patronažni in babiški negi pri svojem delu uporabljajo računalniški program AudaxPatronaža. Namenjen je za beleženje in upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov.
V fizioterapevtski dejavnosti uporabljajo za beleženje obravnave pacientov ter obračunavanje program AudaxFizio.
Program AudaxTehnika je namenjen uporabi v zobnoprotetičnih laboratorijih.