Davčne blagajne

Obvestilo!

Obveščamo vse uporabnike programske opreme AxPro, da z 2.1.2016 vstopa v uveljavo Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Verzija programske opreme AudaxPro, ki ustreza zakonskim zahtevam je 3.19.3 ali višja. Verzija programske opreme AudaxTehnika je 2.2.1 ali višja.

Izstavljanje računov z nižjimi oziroma starejšimi verzijami programske opreme je nezakonito, ker ni podprto z davčnim potrjevanjem računov.

 


Gradivo:

1. Davčna svetovalka: Branka Svilar Mugoša, univ.dipl.pravnica - Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. / Novi davčni ter pravno legalni aspekti financ v zasebnem zdravstvu: SvetovalkaDavčneBlagajne

2. Mag. Tomaž Tušar, univ.dipl.inž. – Audax d.o.o. /  Davčno potrjevanje računov s pomočjo programske opreme AUDAX: AudaxDavčneBlagajne

 

 

Cenik:

1. Davčne blagajne CENIK: Cenik

 

 

Pogosta vprašanja in odgovori:

1.       Ali elektronska davčna blagajna (v nadaljevanju D/B) podjetja Audax sporoča kakršnokoli informacijo na ZZZS?
 
NE. D/B ne sporoča ničesar na zavarovalnico ZZZS niti na katerokoli drugo zavarovalnico ali državni organ. Na FURS se ob izdelavi računa plačanega z gotovino, pošiljajo podatki, ki so opredeljeni v Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR) https://www.uradni-list.si/1/content?id=122733
 
2.       Ali bomo po 2.1.2016 lahko izdelali račun za pacienta brez uporabe D/B?
 
DA. V primeru, če boste uporabljali vezano knjigo računov Vam D/B ne bo potrebno uporabljati, v roku 10 dni od izdaje računa iz vezane knjige, pa boste izdani račun morali elektronsko potrditi.
 
3.       Ali se moje poslovanje z uporabo D/B kako spremeni?
 
V primeru normalnega delovanja sistema se spremenijo le elektronski zaledni procesi, ki jih D/B avtomatično izvršuje in jih pri Vašem delu ne boste niti opazili.
 
4.       Za druge davčne blagajne ni potrebno imeti certifikata. So že kar delujoče, ko jo kupiš. Za Audax pa se potrebuje certifikat.
 
Ne drži. Sistem varnostne sheme je takšen, da vsako podjetje, ki ima namen izdajati račune za svoje kupce/paciente v primeru gotovinskega plačila potrebuje svoj certifikat, ki ga naroči na spletnem portalu eDavki.
 
5.       Druge D/B ne sporočajo davčne številke izdajatelja računa.
 
To ni skladno z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. V primeru, da D/B ne sporoča davčne številke, strežnik FURSa zavrne potrditev in ne boste mogli pridobiti EOR oznake računa.  Zagrožena kazen za nesporočanje oz. sporočanje napačne številke je od 800€ do 75.000€.
 
6.       D/B podjetja Audax sporoča na delovno inšpekcijo, da zame dela zobni higienik.
 
NE. D/B tega ne sporoča delovni ali katerikoli drugi inšpekciji. D/B podjetja Audax omogoča, da lahko Ustni higienik s.p. izdaja račune v imenu in za račun poslovnega subjekta zobozdravnika, kot je to zahtevano v Zakonu o davčnem potrjevanju računov. Ti podatki so po zakonu obvezen sestavni del tovrstnega računa (to je računa v imenu in za račun drugega).
 
7.       Kako se spremeni moje poslovanje z zavarovalnicami?
 
Poslovanje z zavarovalnicami se ne spremeni v ničemer, saj z njimi ne poslujete gotovinsko. Tudi številčenje računov izdanih zavarovalnicam ostaja nespremenjeno in ločeno od številčenja računov izdanih pacientom.
 
8.       Kaj bo največja sprememba?
 
Največja sprememba v primeru delovanja sistema bo, da bo od pritiska na gumb za izpis pa do pričetka izpisa poteklo za delček sekunde več časa.
 
9.       Ali bo Audax podpiral potrjevanje vezane knjige računov (VKR)?
 
Audaxova D/B bo podpirala potrjevanje VKR. Priporočamo, da imate vedno v ordinaciji potrjeno VKR, ki jo boste lahko uporabili v primeru izpada sistema potrjevanja. Če Audaxove D/B ne boste naročili, boste račune iz VKR lahko naknadno potrjevali preko spletnega obrazca FURS (MiniBlagajna).
 
10.   Ali bo Audax po 2.1.2016 še izdeloval račune za pacienta brez potrjevanja?
 
Audax ne bo omogočal izdelave računa za gotovinsko plačilo. Možno bo izdelati račun za pacienta, na katerem pa bo nedvoumno označeno, da ga mora pacient plačati z brezgotovinskim bančnim plačilom (direktno na TRR ali z UPN). Teh računov ne bo možno naknadno pobrisati iz sistema.
 
11.   Kaj sedaj naredimo z vmesnimi fazami. Inšpektor pravi, da bi morali zaračunati slinček in kozarček?
 
To se ne tiče D/B in Zakona o davčnem potrjevanju računov. Vseeno pa komentar:
  • Slinček in kozarček sta del celotne storitve,  ki se plača, ko je storitev končana.
  • Zakon o davku na dodano vrednost v 15. členu določa, da se za opravljanje storitev za plačilo  šteje tudi opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi brezplačno za svoje zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti.  Iz navedenega izhaja, da v kolikor zobozdravnik opravlja brezplačno storitve za namene opravljanja njegove dejavnosti, to ni predmet obdavčitve z DDV. To je torej pregled, ki je vključen v končno ceno.