AudaxCeph

Samostojna ali integrirana aplikacija za kefalometrične analize, superpozicije, rast glave in planiranje predikcijo in simulacijo ortodontskega ali kirurškega zdravljenja.

Nepogrešljivo orodje ortodontov


AudaxCeph je računalniški program za ortodonte. Izdelujejo lahko kefalometrične analize, superpozicije, predvidijo rast glave in planirajo zdravljenje. Na voljo sta dve ediciji programske opreme in dodatni modul za avtomatično iskanje kefalometričnih elementov.

Kefalometrične analize
Več vrst kefalometričnih analiz (Ljubljana, Ricketts, Sassouni, Bjork,...), enostavno določanje točk, ravnin in silhuet, avtomatična izdelava poročil, izvoz rezultatov v preglednico, postprocesiranje slik za boljšo razpoznavnost.
Avtomatično iskanje kefalometričnih elementov
S posebnim algoritmom AudaxCeph sam najde nahajanje kefalometričnih točk, zato je analiza narejena v nekaj sekundah.
Superpozicije
Superponiramo lahko poljubno število analiz, fotografij, omogočeno je avtomatično in ročno superponiranje, dva načina za stukturne superpozicije.
Rast glave
Za predvidevanje rasti glave je uporabljena kefalometrična metoda rasti po Rickettsu. Omogoča predvidevanje rasti glede na spol od poljubne skeletne starosti do izbrane starosti oz odraslosti.
VTO
Načrtovanje ortodontskega in kirurškega zdravljenja, predvidevanje obrazne silhuete, simulacija zdravljenja.
Ortodontske fotografije
Avtomatična postavitev fotografij, prezentacije za paciente in starše, editiranje slik, animacije, primerjava med fazami zdravljenja.
Upravljanje z dokumenti
Moderen način rokovanja z datotekami, sortiranje dokumentov po fazah zdravljenja, predogled dokumentov, enostavna uporaba rezultatov
Modeliranje tipov analiz
Iz spoznavnih gradnikov modeliramo tipe analiz. Uporabljamo lahko obstoječe analize, ki jih le modificiramo, meritve lahko pobiramo iz knjižnice meritev ali pa naredimo analizo iz nič.

Prenesite brošuro

Spoznajte programsko opremo AudaxCeph

Odkrijte, kako vam lahko programska oprema AudaxCeph olajša izdelavo kefalometričnih analiz in druge postopke v ortodontski ordinaciji.

Podrobneje