Programska oprema

AudaxE-Račun

Elektronski, varen ter učinkovit sistem komunikacije in obračunavanja za vse zavarovalnice in proračunske uporabnike.

Hitro, varno in učinkovito brezpapirno poslovanje

Audax eRačun omogoča hiter, varen in učinkovit način izmenjave podatkov v elektronski obliki med izvajalcem in zdravstvenimi zavarovalnicami ZZZS, Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav ter proračunskimi porabniki. Brezpapirno poslovanje je nadgrajeno s sprotnim spremljanjem izpolnjenih obveznosti do partnerjev.

Vnesite in obračunajte standardne storitve iz zelene knjige vsem zavarovalnicam (ZZZS, Vzajemna, Adriatic, Triglav).
Enostavno izdelajte mesečne obračune za zavarovalnice in njihov zbirni pregled po točkah in vrednostih. Brez težav izdelajte obračunski račun za ZZZS.
Izstavite račune za doplačila pacientov, ki so le obvezno zavarovani.
Izdelajte podroben pregled in evidenco opredeljenih pacientov.
Izdajte elektronski račun za proračunske uporabnike ter sprotno in podrobno spremljajte statuse poslanih elektronskih računov.
Enostavno in hitro izpišite pogosto uporabljane obrazce, ko so recept, napotnica, predlog zobnoprotetične rehabilitacije, delovni nalog in izjava.
Obračunajte pavšale in nadomestila za pripravnike in sekundarije.

Predstavitveni letak Strojna priporočila

Pričnite uporabljati AudaxE-Račun

V svoje poslovanje vpeljite elektronski, varen in učinkovit sistem komunikacije in obračunavanja. Naši svetovalci so vam na voljo za predstavitev delovanja in pripravo individualne ponudbe.

Zahtevajte ponudbo