AudaxE-Račun

Elektronski, varen ter učinkovit sistem komunikacije in obračunavanja za vse zavarovalnice in proračunske uporabnike.

Hitro, varno in učinkovito brezpapirno poslovanje


Audax eRačun omogoča hiter, varen in učinkovit način izmenjave podatkov v elektronski obliki med izvajalcem in zdravstvenimi zavarovalnicami ZZZS, Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav ter proračunskimi porabniki. Brezpapirno poslovanje je nadgrajeno s sprotnim spremljanjem izpolnjenih obveznosti do partnerjev.

Zaračunavanje storitev
Vnesite in obračunajte standardne storitve iz zelene knjige vsem zavarovalnicam (ZZZS, Vzajemna, Adriatic, Triglav).
Mesečni obračuni
Enostavno izdelajte mesečne obračune za zavarovalnice in njihov zbirni pregled po točkah in vrednostih. Brez težav izdelajte obračunski račun za ZZZS.
Doplačila
Izstavite račune za doplačila pacientov, ki so le obvezno zavarovani.
Opredeljeni pacienti
Izdelajte podroben pregled in evidenco opredeljenih pacientov.
Elektronski računi
Izdajte elektronski račun za proračunske uporabnike ter sprotno in podrobno spremljajte statuse poslanih elektronskih računov.
Izpis dokumentov
Enostavno in hitro izpišite pogosto uporabljane obrazce, ko so recept, napotnica, predlog zobnoprotetične rehabilitacije, delovni nalog in izjava.
Pavšali in nadomestila
Obračunajte pavšale in nadomestila za pripravnike in sekundarije.

Prenesite brošuro

Pričnite uporabljati AudaxE-Račun

V svoje poslovanje vpeljite elektronski, varen in učinkovit sistem komunikacije in obračunavanja. Naši svetovalci so vam na voljo za predstavitev delovanja in pripravo individualne ponudbe.

Zahtevajte ponudbo