Programska oprema

AudaxIntegral

Povezovanje z diagnostičnimi napravami različnih proizvajalcev in računovodskimi programi.

Povežite se v katerikoli sistem

Svoje naprave povežite z računovodskimi in drugimi programi ter upravljajte z dokumenti poljubnega formata brez potrebe po ročnem delu ali posebnih storitvah zunanjih izvajalcev.

Povežite kartoteko pacient, ki se nahaja in gradi v programski opremi Audax z diagnostičnimi podatki diagnostične naprave.
Z neposredno povezavo med programsko opremo in napravo je možnost napake pri iskanju diagnostičnih podatkov močno zmanjšana.
Z neposredno povezavo podatke vnesite le enkrat in pustite, da jih aplikacija razporedi na potrebna mesta.
Povežite AudaxDent z različnimi ERP programskimi paketi. Podatki se asociativno povežejo med različnimi podatkovnimi bazami.
Shranjujte dokumente poljubnih formatov (acx, pdf, docx, txt, pptx, tif, gif, ...) z ukazom kopiraj-prilepi, jih preglejujte in spreminjajte. Upravljajte s tekstovnimi dokumenti, razpredelnicami predstavitvami, PDF dokumenti in podobno.
Povezujte naprave in programsko opremo različnih proizvajalcev, med drugim Planmeca, Instrumentarium, Kodak, Soredex, Fuji, Sony, CamSight.

Predstavitveni letak Strojna priporočila

Pričnite uporabljati AudaxIntegral

Spoznajte, kako se lahko povežete z diagnostičnimi napravami in programsko opremo brez vezave na zunanje izvajalce. Naši svetovalci so vam na voljo za predstavitev delovanja in pripravo individualne ponudbe.

Zahtevajte ponudbo