AudaxRTG

Povezovanje RTG kabineta v dentalno radiološko mrežo s stotinami zobozdravnikov.

Vključite svoj RTG kabinet v skupnost zobozdravnikov


AudaxRTG je računalniški program namenjen radiološkim kabinetom, ki omogoča povezovanje v slovensko zobozdravstveno radiološko mrežo AudaxNet s stotinami slovenskih zobozdravnikov.

Kompatibilnost
Uporabljajte naprave vseh večjih proizvajalcev, kot so Planmeca, Instrumentarium, Soredex in Sirona.
Enostavno branje
Preberite napotnico z odčitavanjem črtne kode in uporabite kartico KZZ za identifikacijo pacientov.
Vrednotenje
Statistično ovrednostite obiske glede na plačnika storitev (samoplačnik, ordinacija, interno) ali glede na druge kriterije, na primer glede na modaliteto slik.
Radiološke študije
Izdelajte radiološke študije in jih, digitalno podpisane in kriptirane, pošljite neposredno v e-kartoteko napotenega pacienta v ordinaciji napotnega zobozdravnika (ob uporabi programske opreme AudaxDent).
Obračunavanje
Izdajte račune samoplačniškim pacientom ter izpišite poročila in priloge za obračunavanje zunanjim plačnikom.
Pregledovanje
S pregledovalnikom AudaxGalerija ali programom AudaxDent preglejte nastale slike ali pa jih zapišite na CD-ROM.
Filtriranje
Spremenite diagnostične vrednosti slik na podlagi namena uporabe.
Tiskanje
Natisnite slike na DICOM folijo; tudi več slik različnih pacientov.
Skupnost
Povežite se v radiološko mrežo več kot 1000 slovenskih zobozdravnikov.

Prenesite brošuro

Pričnite uporabljati AudaxRTG

Povežite svoj RTG kabinet v dentalno radiološko mrežo s stotinami zobozdravnikov. Naši svetovalci so vam na voljo za predstavitev delovanja in pripravo individualne ponudbe.

Zahtevajte ponudbo