AudaxFizio

Inovativno orodje za beleženje, hranjenje in vrednotenje podatkov v fizioterapevtskih ambulantah.

Brezpapirno poslovanje fizioterapevtskih ambulant


AudaxFizio je računalniški program namenjen za uporabo v fizioterapevtskih ambulantah in vsebuje praktično vsa orodja, ki so potrebna za hitro in enostavno obravnavo pacientov. V kombinaciji z dodatnimi aplikacijami predstavlja celovito brezpapirno podporo upravljanju z dokumenti v moderni fizioterapevtski ordinaciji.

Vnos podatkov
Enostavno vnesite popolne podatke pacienta, z dodatnim modulom tudi s pomočjo kartice zdravstvenega zavarovanja.
Nadzor nad kartoteko
Upravljajte s kartoteko, sortirajte po vrsti zapisa, datumih in komentarjih ter hitro in enostavno vnašajte obravnave, storitve in diagnoze - tudi za več dni skupaj.
Enostavni popravki
Naknadno spreminjajte vnešene storitve in ostale zapise ali pa arhivirajte podatke.
Anamneza
Vnesite anamnezo in status pacienta ter izpišite fizioterapevtsko poročilo, skupaj s seznamom opravljenih storitev.
Statistične obdelave
Pregledno vrednotite delo za poljubno obdobje in izdelajte statistike in obračune (z dodatnim modulom tudi za zavarovalnice in podjetja).
Poslovanje
Izdelujte ponudbe in račune za pacienta (z dodatnim modulom tudi v treh tujih jezikih) ter vodite blagajno. S posebnim orodjem upravljajte s cenami točk in samoplačniškimi cenami storitev ter vodite zgodovino sprememb.
Prilagodljivost
Nastavite različna pooblastila za uporabnike in ustvarite izpise po lastni meri, z logotipom ali vašimi podatki.
Izvoz
Izvozite podatke v MS Excel preglednico.

Prenesite brošuro

Pričnite uporabljati AudaxFizio

Izkoristite napredne funkcionalnosti za beleženje, hranjenje in vrednotenje podatkov v fizioterapevtskih ambulantah. Naši svetovalci so vam na voljo za predstavitev delovanja in pripravo individualne ponudbe.

Naročite predstavitev