AudaxSMS

Komunikacija s pacienti o času, kontrolnih in ostalih pregledih preko SMS sporočil.

Poskrbite za popolno obveščenost pacientov


Vsak dan se izgubi veliko časa zaradi pozabljivosti pacientov, njihovega netočnega prihoda ali nesporazuma o terminu. Pacienti se pozabijo vračati na ponovne ali na kontrolne preglede, ker založijo naročilne listke ali pa si datumov ne zapomnijo. Sistem za obveščanje AudaxSMS skupaj z naročilno knjigo pomaga pri komunikaciji s pacienti in odpravljanju izostankov.

Prilagodljivost
Nastavite glavo sporočila, s katero bo uporabnik vedel, od kod prihaja, pripravite vsebino sporočila in nastavite čas pošiljanja.
Skupinsko obveščanje
Z interaktivno izbiro več pacientov ustvarite nabor GSM številk, ki jim lahko pošljete SMS sporočilo z enako vsebino.
Samodejno posodabljanje
V primeru prestavitve termina na drug datum ali uro, se ustrezno spremenijo tudi vsebina sporočila ter datum in ura pošiljanja sporočila.
Dodatne informacije
K posameznemu terminu pripnite dodatna SMS sporočila, s katerimi lahko pacienta obvestite o posebnostih zdravljenja, pripravah na poseg ali drugih pomembnih informacijah.
Tuji pacienti
Pošljite SMS sporočila v različnih jezikih po posameznih predlogah. Če operater tuji operater podpira medmrežno izmenjavo sporočil, pošljite SMS tudi v tujino.
Zanesljivost
SMS-i se avtomatično sinhronizirajo s strežnikom operaterja. Nastavite dostavo SMS sporočil tudi v času, ko ordinacija ne obratuje.

Prenesite brošuro

Pričnite uporabljati AudaxSMS

Vzpostavite stik s svojimi pacienti in jih pravočasno obvestite o času, kontrolnih in ostalih pregledih preko SMS sporočil. https://mi.audax.si/audaxintegral

Zahtevajte ponudbo