AudaxTehnika

Programska oprema AudaxTehnika je namenjena beleženju administrativnih in strokovnih opravil v zobotehničnih laboratorijih.

Računalniško podprite svoje poslovanje


AudaxTehnika je programska oprema namenjena beleženju administrativnih in strokovnih opravil v zobotehničnih laboratorijih, ki želijo svoje poslovanje računalniško podpreti. Z uporabo programa komunicirate z naročniki in sproti beležite življenjski cikel protetičnega nadomestka od naročila do vstavitve v usta. Programska oprema podpira tako strokovni, kot tudi administrativni del poslovanja zobotehničnega laboratorija.

Načrtovanje
Terminsko načrtujte izdelavo protetičnih nadomestkov.
Elektronske naročilnice
Sprejemajte naročilnice po elektronski pošti neposredno iz programa AudaxDent.
Poslovanje
Izdelujte ponudbe za storitve ter obračune za naročnike. Za proračunske uporabnike izdelajte eRačun.
Statistične obdelave
Vodite statistike dela po zaposlenih v zobnoprotetičnem laboratoriju.
Izjava o skladnosti
Izdelajte certifikat o zobnoprotetičnih izdelkih.
Materiali
Vodite zgodovino in sledljivost izdelka ter uporabljenih materialov.

Prenesite brošuro

Pričnite uporabljati AudaxTehniko

Spoznajte, kako enostavno in hitro lahko upravljate z administrativnimiin strokovnimi opravili v zobotehničnih laboratorijih. Naši svetovalci so vam na voljo za predstavitev delovanja in pripravo individualne ponudbe.

Zahtevajte ponudbo